Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dokumenty, formuláře a vyhlášky

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • nařízení č. 227/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • nařízení č. 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Dokumenty OÚ

NÁZEV VYHLÁŠKY
OZV č. 4-2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
OZV č. 3-2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
OZV č. 2-2019 o místním poplatku ze psů
Jednací řád zastupitelstva obce Lubná
Provozní řád Kulturního domu
Ceník služeb na KD platný od 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště Lubná

Formuláře OÚ

NÁZEV FORMULÁŘE
Žádost o byt
Evidenční karta psa
Změna velikosti znaků
kabak koyukabak koyu Přečíst nahlas!