Přizpůsobení webu

Adresa OÚ

Obecní úřad

Lubná č.p. 177

767 01 Kroměříž

Tel: 573 335 025


obec@obeclubna.cz

Informace z obce

rocenka

Poloha obce

GPS - Lubná

49°22'24.60''N, 17°39'64.90''E

Ukázat na mapě

Geomorava-obec-300x148

2

5

5

CZECH POINT

Obecní úřad Lubná poskytuje ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. 


  • z rejstříku trestů
  • z katastru nemovitostí
  • z obchodního rejstříku
  • z rejstříku živnostenského podnikání pro fyzické osoby
  • z rejstříku živnostrnskéhopodnikání pro právnické osoby
  • z bodového hodnocení řidičů
  • vidimace a legalizace podpisů a listin


Základní informace

KrajZlínský
OkresKroměříž
PoštaNE
Škola
Kat. výměra764 ha
Nad. výška245 m
Počet obyv.450
Prům věk40

Důležitá telefonní čísla

Tísňová linka112
Záchr. služba155
Hasiči150
Policie158

Obec Lubná

Vítejte na stránkách obce Lubná

Obec Lubná patří k velmi starým sídelním místům. Leží na okraji Chřibů, které se kdysi nazývaly Hříběcí hory. Dobu založení obce neznáme ale nedaleký mohylník na Tabarkách z 9. století svědčí o velmi starém slovanském osídlení.

První zmínka o Lubné pochází z roku 1131. Obec představuje vstupní bránu do chráněné oblasti Chřibů. Součástí katastru obce je přehrada určená k rybolovu a koupání. 


Zprávy a aktuality

INFORMACE O KORONAVIRU

COVID19 - DŮLEŽITÉ KONTAKTY

 

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“.

Vážení občané obce Lubná,

nacházíme se již v druhém týdnu nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR na celé území státu v souladu se zákonem č.240/2000 Sb. o krizovém řízení tzv. „krizový zákon“. Znamená to tedy, že žijeme v krizovém stavu, z kterého vyplývají různá omezení běžného způsobu života, přesun pravomocí z kolektivního rozhodování na jednotlivé funkcionáře: zejména na starosty, hejtmany, ministry apod. Výše uvedený zákon ve svých ustanoveních také umožňuje přísněji postihovat nedodržování vyhlášených opatření a omezení, nechť se to týká právnické nebo fyzické osoby. Není mým úmyslem strašit, ale jen připomenout, že žijeme ve zvláštním přísnějším režimu. A nyní k podstatě tohoto příspěvku.

Dovolte, abych touto cestou poděkoval Vám všem, protože drtivá většina z Vás, ne-li všichni pochopila, že ta opatření a zákazy nejsou vyhlašována jen tak z nějakého rozmaru, ale vychází ze skutečně složité situace. Děkuji všem, že respektujete všechna opatření a tím alespoň oddalujeme hrozbu šíření viru v naší obci. Tak jak se ke mně dostávají informace z různých zdrojů, bohužel ne všude to tak funguje, výjimkou není ani  naše blízké okolí.

Zvláštní poděkování chci adresovat paní Sládečkové a její rodině, která vyrobila pro většinu našich občanů velmi kvalitní roušky, dále děkuji paní Soldánové, paní Šidlíkové, Petře Císařové, paní Chocholaté a paní Marákové, které také dodaly nemalé množství a navíc vybavily své rodiny a sousedy. Děkuji také ženám a dívkám, které při této činnosti pomáhaly D. a K. Stančíková, I. Skypalová, L. Kociánová, K. Šáchová, S. Daňková.

Díky Vám, dámy, jsem mohl dnes reagovat na naléhavou prosbu, na kterou narazil Ing. Němeček na internetu o potřebě roušek pro sociálně slabé v Kroměříži. Dnes bylo předáno 45 ks roušek, menší množství desinfekce a několik párů hygienických rukavic. Posílají Vám velké „Díky!!“.

V neposlední řadě děkuji paní místostarostce Jitce Šáchové za organizační pomoc a zajištění nákupu potravin pro některé naše spoluobčany, v této činnosti budeme pokračovat.

Díky Vám všem, chraňme sebe, své blízké a své okolí.

Kováč Jan – starosta

Obecní úřad v Lubné je od dnešního dne 16.3.2020 uzavřen do odvolání.

Výběr místních poplatků bude posunut o měsíc, to znamená, že odpady se budou vyvážet na starou známku až do 30.4.2020!

V případě potřeby můžete kontaktovat pana starostu na telefonu 724 189 505, případně na e-mail: starosta@obeclubna.cz.

Žádáme všechny občany, aby respektovali všechna opatření, které  vydává vláda ČR, popřípadě starosta obce a byli sami k sobě a svému okolí ohleduplní a zodpovědní.

Veškeré informace týkající se  přijatých opatření jsou zveřejněny na obecních webových stránkách pod ikonou ” KORONAVIR COVIT – 19 “, další informace budou zveřejňovány místním rozhlasem a hromadnými SMS zprávami.

Ing. Jan Kováč – starosta obce

Mateřská škola v Lubné zůstává i nadále v provozu, ale vzhledem k mimořádným opatřením nebude přijímat děti se zvýšenou teplotou, dušností a kašlem.

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 se společenské akce které se měly konat na KD v Lubné – Divadelní představení  a Beseda se seniory – RUŠÍ.

Firma JUKKA bude prodávat

v neděli 15.března 2020  v čase  13.30 – 14.00 hodin

před Obecním úřadem v Lubné

 

následující stromky k jarní výsadbě. Jabloně, hrušně, meruňky, nektarinky, broskve, odolné švestky vhodné na pálení, ryngle, durancie, třešně, višně, třešňovišně, běžné i sloupovité odrůdy, oskeruše, jeřáb, jedlé kaštany, roubované ořešáky, keřové a stromkové rezistentní angrešty a rybízy, rakytníky, lísky, ostružiny,  maliny, stolní vinnou révu, kanadské borůvky, amelanchier, kiwi, fíky, kaki, růže, rododendrony, azalky,   převislé vrby, sazenice jahod ,  a jiné.

Více informací najdete na letácích ve vašich poštovních schránkách.

Informace o koronaviru

Datum a svátky

 

Úřední deska


Všechny dokumenty, včetně návrhu a schváleného : rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu, rozpočtového opatření apod., jsou uveřejněny v úplném znění zde na elektronické úřední desce a nahlédnout do jejich listinné podoby je možné v kanceláři OÚ v Lubné v úředních hodinách.

Pohlednice Lubné

Na obecním úřadu jsou k dispozici nové pohlednice naší obce. Jsou zhotoveny ve dvou variantách: zimní a letní. Prodej v úředních hodinách. Cena za  1 kus 15,-Kč.

pohled letní0003

   pohled zimní0002

Odkazy

Mikroregion Chřiby

www.chribymikroregion.cz


MAS Hříběcí hory

www.hribecihory.cz


Sdružení pro cestovní ruch - KM

www.region-kromeriz.cz/

Jaké bude počasí

Služby v okolí

Kroměřížská nemocnice a.s.

Tel: 573 322 111

 

VaK Kroměříž

Tel: 573 517 500, 501

 

E-On

Tel: 840 111 333

 

RWE

Tel: 840 112 355

 

Hlavní pošta Kroměříž

Tel: 840 111 244

Zasílání novinek emailem

Statistika

TOPlist