Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Dokumenty, formuláře a vyhlášky

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • nařízení č. 227/2000 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • nařízení č. 495/2004 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
 • zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Dokumenty OÚ

NÁZEV VYHLÁŠKY
OZV č. 2_2023 - Obecně závazná vyhláška - poplatek ze psů
OZV č. 1_2023 - Obecně závazná vyhláška - poplatek odpady
OZV č. 3_2021 - O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Jednací řád zastupitelstva obce Lubná
Provozní řád Kulturního domu
Ceník služeb na KD platný od 1.1.2022
Řád veřejného pohřebiště Lubná
Přihlašovací formulář SMS IVVS Lubná
Kompostárna Lubná - provoz

Formuláře OÚ

NÁZEV FORMULÁŘE
Žádost o byt
Evidenční karta psa
Click to listen highlighted text!