Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Noc kostelů – pozvánka

PROGRAM NA NOC KOSTELŮ 10. ČERVNA

Farní kostel v Kvasicích

18:00               Mše svatá

19:00               Hlas kvasických zvonů včetně ručního zvonění na největší zvon „Maria“,                         přivítání

19:05               Výklad o historii kostela

19:30 – 20:00  Varhanní koncert, poté komentovaná prohlídka varhan

20:30               Výstava liturgických předmětů, knih a oblečení s komentářem

19:00 – 21:00  Prohlídka věže a zvonu

Zjisti datum svého křtu, svatby…, nahlédnutí do kronik a matrik

19:00 – 22:00  Zapal svíčku za sebe a své blízké

Pošta pro nebe – vlož svoje prosby, díky a modlitby do obětní misky

21:45               Adorace za účastníky Noci kostelů s požehnáním obci a farnosti

22:00               Ukončení Noci kostelů

Během celého večera bude možnost mluvit s knězem a projít si samostatně kostel s tištěným průvodcem

 

Hřbitovní kostel v Kvasicích

19:00 – 21:00  Otevřený kostel za svitu svící s vůní kadidla

Gregoriánský chorál

Click to listen highlighted text!